มีนาคม, 2018

22มี.ค.4:00 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมี.ค.ของยูโรโซนยุโรป4:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 56.6
ประมาณการ: 58.1
ครั้งก่อน: 58.6