มีนาคม, 2018

22มี.ค.7:30 AMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมี.ค.ญี่ปุ่น7:30 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 53.2
ประมาณการ: 54.3
ครั้งก่อน: 54.1