พฤษภาคม, 2018

18พ.ค.8:45 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค.สหรัฐ8:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:
ประมาณการ:
ครั้งก่อน: 56.5