พฤษภาคม, 2018

23พ.ค.7:30 AMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค.ญี่ปุ่น7:30 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 52.5
ประมาณการ: 53.6
ครั้งก่อน: 53.8