ธันวาคม, 2017

01ธ.ค.10:00 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.โดย ISMสหรัฐ10:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  ??
ประมาณการ: 58.4
ครั้งก่อน: 58.7