ธันวาคม, 2017

01ธ.ค.9:45 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.โดยมาร์กิตสหรัฐ9:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  ??
ประมาณการ: 53.8
ครั้งก่อน: 53.8