ธันวาคม, 2017

01ธ.ค.4:00 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.ของยูโรโซนยุโรป4:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  ??
ประมาณการ: 60.0
ครั้งก่อน: 60.0