มิถุนายน, 2018

01มิ.ย.8:45 AMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค. โดยมาร์กิตจีน8:45 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 51.1
ประมาณการ: 51.3
ครั้งก่อน: 51.1