ธันวาคม, 2017

14ธ.ค.9:45 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนธันวาคมสหรัฐ9:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  55.0
ประมาณการ: 54.0
ครั้งก่อน: 53.9