มกราคม, 2018

04ม.ค.7:30 AMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนธันวาคมญี่ปุ่น7:30 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 54.0
ประมาณการ:  54.2
ครั้งก่อน: 54.25