มกราคม, 2018

02ม.ค.9:45 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนธันวาคม โดยมาร์กิตสหรัฐ9:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  55.1
ประมาณการ:  55.0
ครั้งก่อน: 55.0