มกราคม, 2018

02ม.ค.8:45 AMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนธันวาคม โดยมาร์กิตจีน8:45 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 51.5
ประมาณการ:  50.7
ครั้งก่อน: 50.8