ธันวาคม, 2017

01ธ.ค.8:45 AMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนต.ค. โดยมาร์กิตจีน8:45 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  ??
ประมาณการ: 51.2
ครั้งก่อน:  51.0