ธันวาคม, 2017

01ธ.ค.7:30 AMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนต.ค.ญี่ปุ่น7:30 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  ??
ประมาณการ: 53.8
ครั้งก่อน:  53.8