กุมภาพันธ์, 2018

21ก.พ.7:30 AMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนก.พญี่ปุ่น7:30 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  54.0
ประมาณการ:  55.2
ครั้งก่อน: 54.8