สิงหาคม, 2018

01ส.ค.8:45 AMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนก.ค. โดยมาร์กิตจีน8:45 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:
ประมาณการ:
ครั้งก่อน: 51.0