กรกฎาคม, 2018

24ก.ค.8:45 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนก.ค.สหรัฐ8:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 55.5
ประมาณการ: 55.1
ครั้งก่อน: 55.4