กรกฎาคม, 2018

24ก.ค.7:30 AMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนก.ค.ยุโรป7:30 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 51.6
ประมาณการ: 53.2
ครั้งก่อน: 53.0