กุมภาพันธ์, 2018

21ก.พ.9:45 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนก.พ.สหรัฐ9:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  ??
ประมาณการ:  55.5
ครั้งก่อน: 55.5