สิงหาคม, 2018

01ส.ค.8:45 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนก.ค.โดยมาร์กิตสหรัฐ8:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:
ประมาณการ:
ครั้งก่อน: 55.5