ธันวาคม, 2017

14ธ.ค.9:45 PMดัชนี PMI ภาคการบริการเดือนธันวาคมสหรัฐ9:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  52.4
ประมาณการ: 54.6
ครั้งก่อน: 54.5