เมษายน, 2018

11เม.ษ.6:50 AMดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.(y/y)ญี่ปุ่น6:50 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 2.1%
ประมาณการ: 2.1%
ครั้งก่อน: 2.6%