เมษายน, 2018

10เม.ษ.7:30 PMดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค. (m/m)สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:0.3%
ประมาณการ:0.1%
ครั้งก่อน: 0.2%