เมษายน, 2018

05เม.ษ.4:00 PMดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ. (m/m)ยุโรป4:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 0.1%
ประมาณการ: 0.0%
ครั้งก่อน: 0.4%