มีนาคม, 2018

14มี.ค.7:30 PMดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ. (m/m)สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 0.2%
ประมาณการ: 0.2%
ครั้งก่อน: 0.4%