ธันวาคม, 2017

09ธ.ค.8:30 AMดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ย.(y/yจีน8:30 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  ??
ประมาณการ: 5.8%
ครั้งก่อน: 6.9%