มิถุนายน, 2018

12มิ.ย.6:50 AMดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.(y/y)ญี่ปุ่น6:50 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 2.7%
ประมาณการ: 2.1%
ครั้งก่อน: 2.1%