กุมภาพันธ์, 2018

09ก.พ.8:30 AMดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนมกราคม (PPI)(y/y)จีน8:30 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  4.3%
ประมาณการ:  4.4%
ครั้งก่อน: 4.9%