กุมภาพันธ์, 2018

15ก.พ.8:30 PMดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนมกราคม (PPI)(m/m)สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  0.4%
ประมาณการ:  0.4%
ครั้งก่อน: -0.1%