กุมภาพันธ์, 2018

13ก.พ.6:50 AMดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนมกราคม (CPI)(y/y)ญี่ปุ่น6:50 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  2.7%
ประมาณการ:  2.7%
ครั้งก่อน: 3.0%