มกราคม, 2018

05ม.ค.5:00 PMดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนพฤศจิกายน (PPI)(y/y)ยุโรป5:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  0.6%
ประมาณการ:  0.3%
ครั้งก่อน: 0.4%