มกราคม, 2018

10ม.ค.8:30 AMดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนธันวาคม (PPI)(y/y)จีน8:30 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  4.9%
ประมาณการ:  4.8%
ครั้งก่อน: 5.8%