มกราคม, 2018

16ม.ค.6:50 AMดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนธันวาคม (PPI)(y/y)ญี่ปุ่น6:50 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  3.1%
ประมาณการ:  3.3%
ครั้งก่อน: 3.6%