มกราคม, 2018

11ม.ค.8:30 PMดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนธันวาคม (PPI)(m/m)สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  -0.1%
ประมาณการ:  0.2%
ครั้งก่อน: 0.4%