ธันวาคม, 2017

09ธ.ค.8:30 AMดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ย.(y/y)จีน8:30 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  ??
ประมาณการ: 1.8%
ครั้งก่อน: 1.9%