เมษายน, 2018

04เม.ษ.4:00 PMดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมี.ค. ของยูโรโซน (y/y)ยุโรป4:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 1.4%
ประมาณการ: 1.4%
ครั้งก่อน: 1.1%