มีนาคม, 2018

08มี.ค.8:30 AMดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.พ.(y/y)จีน8:30 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 2.9%
ประมาณการ: 2.5%
ครั้งก่อน: 1.5%