กุมภาพันธ์, 2018

14ก.พ.8:30 PMดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมกราคม (CPI)(m/m)สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  0.5%
ประมาณการ:  0.3%
ครั้งก่อน: 0.1%