กุมภาพันธ์, 2018

09ก.พ.8:30 AMดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมกราคม (CPI)(y/y)จีน8:30 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  1.5%
ประมาณการ:  1.5%
ครั้งก่อน: 1.8%