มกราคม, 2018

31ม.ค.8:15 PMดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมกราคม ของยูโรโซน (CPI)(y/y)ยุโรป8:15 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  1.3%
ประมาณการ:  1.3%
ครั้งก่อน: 1.4%