มกราคม, 2018

17ม.ค.5:00 PMดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนธันวาคมของยูโรโซน (CPI)(y/y)ยุโรป5:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  1.4%
ประมาณการ:  1.4%
ครั้งก่อน: 1.5%