มกราคม, 2018

10ม.ค.8:30 AMดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนธันวาคม (CPI)จีน8:30 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  1.8%
ประมาณการ:  1.9%
ครั้งก่อน: 1.7%