ธันวาคม, 2017

22ธ.ค.8:30 PMดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานเดือนพฤศจิกายน (PCE)(m/m)สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  0.1%
ประมาณการ:  0.1%
ครั้งก่อน: 0.2%