พฤศจิกายน, 2017

30พ.ย.8:30 PMดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐานเดือนต.ค. (m/m)สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  ??
ประมาณการ: 241,000
ครั้งก่อน:  239,000