กรกฎาคม, 2018

06ก.ค.12:00 PMดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจเดือนพ.ค.ญี่ปุ่น12:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 106.9%
ประมาณการ: 106.5%
ครั้งก่อน: 106.2%