มิถุนายน, 2018

22มิ.ย.7:30 AMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.ญี่ปุ่น7:30 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:
ประมาณการ:
ครั้งก่อน: 52.8