เมษายน, 2018

06เม.ษ.12:00 PMดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจเดือนก.พ.ญี่ปุ่น12:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 105.8%
ประมาณการ: 105.5%
ครั้งก่อน: 105.6%