มีนาคม, 2018

07มี.ค.12:00 PMดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจเดือนม.ค.ญี่ปุ่น12:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 104.8%
ประมาณการ: 106.5%
ครั้งก่อน: 107.4%