ธันวาคม, 2017

21ธ.ค.10:00 PMดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน โดย conferenceยุโรป10:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  0.4%
ประมาณการ:  0.4%
ครั้งก่อน: 1.2%