มิถุนายน, 2018

15มิ.ย.9:00 PMดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.ของม.มิชิแกนสหรัฐ9:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 99.3
ประมาณการ: 98.5
ครั้งก่อน: 98.0